Vyšetrenie a stanovenie veku tepien môže priniesť zmenu pohľadu v diagnostike

2011.11.14. 18:05

Koľko rokov potrebujeme ešte na to, aby sme dokázali správne stanoviť riziká moderného sveta. Máme strach z cestovania lietadlom, napriek tomu denno-denne si sadneme do svojho auta. Obávame sa hadov a pavúkov a pritom uskladňujeme množstvo jedov vo svojej komore. Kvôli niekoľkým muchotrávkam sa bojíme všetkých húb. Máme strach zo zasiahnutia bleskom a pritom bez obavy otvárame elektrické prístroje atď. A inak to nie je ani s ochoreniami, ktoré na nás číhajú. Máme obavy z rakoviny a pritom si ani nespomenieme na srdcovo-cievne ochorenia, pričom priemerný Slovák umrie s podstatne vyššou pravdepodobnosťou na infarkt, ako na nádorové ochorenie. Je čas postaviť sa zoči-voči faktom a zistiť reálne riziká. V priloženom materiály sa môžete dočítať o arteriálnom veku a jeho meraní . Po dlhej dobe je to konečne metodika, ktorá nás konfrontuje so skutočnými rizikami nášho bytia.

Na Slovensku ešte stále príde o život ročne 35 000 tisíc ľudí na následky srdcovo-cievnych ochorení.

Tlaćová správa

Vyše 50% všetkých úmrtí a približne 30% príčin invalidity v Európe je spôsobených srdcovo-cievnymi ochoreniami. Napriek intenzívnej preventívnej kampani zodpovednosť spoločnosti a jednotlivca v záujme efektívnej prevencie ešte stále nie je dostatočná. Je najvyšší čas, aby sme si aj my Slováci, často presvedčení o tom, že nás nikdy nič neohrozuje, uvedomili závažnosť celého problému.

Katastrofálne následky ochorenia tepien ako sú cievne mozgové príhody, srdcový infarkt, srdcové zlyhanie alebo zúženie periférnych tepien, ktoré vedie k strate končatín patria k najzávažnejším príčinám zhoršenia kvality života. Predstavujú obrovskú ťarchu tak na systém zdravotnej starostlivosti ako aj na samotného pacienta a jeho rodinu.

„Ľudia často hľadia na srdcovocievne ochorenia ako na fatálne príhody, ktorým sa nedá nijako zabrániť. Je skutočne pravda, že ateroskleróza ako ich hlavná vyvolávajúca príčina môže zostať dlho bez príznakov, preto je u mnohých pacientov prvý príznak súčasne aj posledným, pretože infarkt sa často prejavuje ako náhla srdcová smrť.” – takto hodnotí situáciu Prof. Dr. Csaba Farsang, čestný predseda Maďarskej Hypertenziologickej Spoločnosti. „Stratégia prevencie môže byť založená na dávno známej skutočnosti: biologický vek každého z nás je ovplyvnený vekom jeho tepien. Zistenie predčasného starnutia tepien a následná agresívna liečba za účelom zníženia rizika nám môže v mnohom pomôcť v prevencii fatálnych príhod.”

Vedecké poznatky posledných 10 rokov umožnili zistenie skorého štádia aterosklerotických zmien prostredníctvom vyšetrenia arteriálnych funkcií a pružnosti veľkých tepien. Výsledkom tejto zmeny pohľadu na problematiku je objavenie sa takých jednoducho použiteľných prístrojov, ktoré dokážu bez rizika ďalších komplikácií stanovovať parametre arteriálnych funkcií. Tieto dôležité ukazovatele bolo možné predtým hodnotiť iba za klinických podmienok. V súčasnosti hodnotenie pružnosti tepien nie je komplikovanejšie ako meranie tlaku krvi. Prístroj Arteriograf nám niekoľkominútovým bezbolestným vyšetrením poskytne hodnotné informácie o stave našich tepien počnúc aortou až po artérie malého kalibru.

„Náš skutočný vek nie je totožný s vekom našich tepien. Zistením veku našich tepien môžeme dospieť k ľahko interpretovateľným a dôležitým údajom aktuálneho zdravotného stavu jednotlivca. Tradičné rizikové faktory ako fajčenie, obezita, cukrovka alebo vysoký krvný tlak sa stávajú skutočným motivujúcim momentom zmeny nášho životného štýlu až vo chvíli, keď si uvedomíme zlý stav našich tepien.” – hodnotí situáciu odborný garant spoločnosti MedPrev s.r.o. MUDr.Emil Fraenkel, PhD.

Individuálna zodpovednosť každého z nás sa dostáva do popredia aj vďaka hospodárskym a spoločenským faktorom dnešnej doby. Finančne nenáročné a pritom efektívne metódy budú mať preto čoraz vyššiu prioritu.

Publikácie súvisiace s tlačovou správou, maďarsky